Kira ve Gayrimenkul Hukuku

Büromuz Kiraya veren ve kiracılar arasındaki ilişkilere yönelik olarak ağırlıklı şekilde mesken ve işyeri olarak kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira alacaklarının takibi, kira sözleşmesinin feshi, kiracının ve kiralayanın tahliyesi, kira tespiti konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir. Bunun yanında büromuz gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların, ipoteğin tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütür. Ayrıca kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, kentsel dönüşüm ile ilgili uyuşmazlıklar, inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması ve gayrimenkul değer tespiti ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul edinmesi konularında danışmanlık hizmeti sunarak, müvekkillerinin yatırımlarından maksimum düzeyde fayda sağlamasını hedefler.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

 • Tahliye Davaları
 • Kira Tespit Davaları
 • Temerrüt Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kiracının İflası Sebebi ile Tahliye Davaları
 • İşyeri İhtiyacı Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Konut İhtiyacı Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Yeniden İnşa ve İmar Sebebi ile Tahliye Davaları
 • İki Haklı İhtar Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kira Alacaklarının Takibi ve Tahsili
 • Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri
 • Kiralananın Temliki Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Yazılı Taahhüt Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kira Sözleşmesine Aykırılık Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Kiracının Ölümü Sebebi ile Tahliye Davaları
 • İhtiyaç Sebebi ile Tahliye Davaları
 • Tapu Tescil ve İptal Davaları
 • Paydaşlığın giderilmesi Davaları
 • Önalım Şüfa Davaları
 • Ecrimisil Davaları 
 • Tapu işlemleri
 • Ayni, şahsi hak  tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum  tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
 • Alım – Satım  sözleşmeleri
 • Yabancıların mülk  edinmesi

Yol Tarifi