Aile Hukuku

Müvekkillerimizin boşanma evresindeki çeşitli ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek, mümkün olan en yüksek kalitede hizmet sunmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Ayrıca bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafların talebi doğrultusunda, çıkması muhtemel sorunları değerlendirerek, evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık vermekte, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması, boşanma davalarının sonuçlarına dair nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat davaları ile mal rejiminin tasfiyesi sırasında çıkan ihtilafların çözümü konularında danışmanlık sağlamaktır.

Aile Hukuku kapsamında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır;

  • Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Mal Paylaşım Davaları
  • Nafaka Davaları
  • Velayet ve Vesayet Davaları
  • Kişiliğin Korunması Davaları
  • Uluslar arası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları
  • Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları
  • Tanıma, Evlat Edinme
  • Vasiyetname Tanzimi
  • Vasiyetname İptal Davası

Yol Tarifi