Av. Arb. Asil Evirgen – LL.M
Yönetici Ortak Avukat

Av. Asil Evirgen, 2008 yılında burslu olarak okuduğu İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yüksek onur öğrencisi sıfatıyla birincilikle mezun olmuştur. Başta Ticaret Hukuku olmak üzere, Özelleştirme ve PPP uygulamaları, Tüketici Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalarına avukatlığının ilk yıllarında devam etmiştir.

2009 Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yine burslu olarak Özel Hukuk ana bilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamış 2012 yılında “Uluslararası Ticari Teslim Şekillerinden FOB Teslimde Taraf Yükümlülükleri” konulu tezini başarıyla savunarak hukukta yüksek lisans derecesini elde etmiştir. 

Av. Asil Evirgen yoğun olarak iflas hukuku, icra hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmekte, özellikle borçlu vekilliği, İflas hukuku, finansal yeniden yapılandırma ve konkordato alanındaki çalışmalarında uzman olup yoğun bir şekilde iflas hukuku uygulamasında çalışmaktadır.  

2017 yılından beri aktif olarak Arabuluculuk ve İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. Yine aynı zamanda uzlaştırmacılık, iflas idare memurluğu, konkordato komiserliği ve bilirkişilik faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Ayrıca Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri (INCOTERMS), Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu, CMR (Uluslararası Kara Taşımacılığı) Hukuku, Kefalet ile Garanti Sözleşmeleri ve Konkordato Hukuku konusunda çalışmalarda bulunmuş olup İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Yol Tarifi