Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz ulusal ve uluslararası şirkete kuruluş aşamalarından itibaren şirketler hukuku, ticaret hukuku, ortak girişimler,PPP ve özelleştirme projelerinde düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz müvekkillerine günlük ve özel çeşitli kurumsal konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmak üzere kapsamlı bir deneyim ve uzman hukuk bilgisine sahip olup her müvekkil özelinde ticari ve hukuki gereksinimleri gözeterek şirketlere alternatif çözüm önerileriyle hukuki bilgilendirme yapmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok anonim şirketin, limited şirketin, şubelerinin, irtibat bürolarının kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azaltımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır;

 • Birleşme ve Devralma
 • Ortak Girişimler ve Stratejik Ortaklıklar
 • Sıkıntılı Şirket İşlemleri
 • Bölünmeler
 • Yeniden Yapılandırma
 • Sözleşmeler
 • Varlık Satışları
 • Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları
 • Ana Sözleşme
 • İmza Sirküleri & İç Yönergeler
 • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları
 • Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Şirket Kuruluşu
 • Türk Ticaret Kanununa Uygunluk Eğitimi
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Sermaye Piyasaları Uyum Süreçleri
 • Elektronik Ticaret
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri
 • Franchising/Bayilik İşlemleri
 • Tüm Diğer Şirket İşlemleri ve Avukatlık Hizmetleri

Yol Tarifi