İş Hukuku

Müvekkillerimize vermiş olduğumuz ilgili hizmetlerin yansıra, müvekkillerimize Türk İş Hukuku alanında her türlü hukuki tavsiyeyi vermekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Keza, işçi-işveren ilişkisini etkileyen her türlü uygulanabilir yeni kanun ve düzenlemeyi en kısa zamanda müvekkillerimizin dikkatine sunarak bu alanda onların bilgilenmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktayız. İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz hususi olarak aşağıda belirtilmiştir:

  • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek
  • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
  • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak
  • Zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde iş hukukunda uzman arabulucular olarak müvekkillerimizi temsil etmek,
  • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.

Yol Tarifi