İcra ve İflas Hukuku

Büromuz İcra İflas  Hukuku alanında uzmanlaşmış olup, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen özel sektör temsilcilerine hizmet vermekte olan büromuz; olumsuz finansal etkenlerin kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarının korunması, alacaklıların muhtemel haciz ve muhafaza talepleri karşısında somut durumun koşullarına en uygun çözüm alternatiflerinin belirlenmesi, netice itibariyle faaliyetin devamına engel olan unsurların geçici ve kesin olarak ortadan kaldırılabilmesi, yeniden yapılandırmanın tesis edilmesi gibi konularda işlemleri alanında uzmanlaşmıştır.

 • İcra ve İflas Hukuku kapsamında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır;
 • Alacak Takibi
 • İpotek Takibi
 • Borçlu İstihbarat ve Risk Raporlama 
 • Borç Finansmanı
 • Finansal Yeniden Yapılandırma
 • Şirket Finansmanı
 • Varlık ve Proje Finansmanı
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Düzenleyici Bankacılık Operasyonları
 • İflas
 • İflas İdare Memurluğu
 • Konkordato

Yol Tarifi