Av. Arb. Manolya Balaban Evirgen – LL.M
Yönetici Ortak Avukat

Av. Manolya Balaban Evirgen, 2011 yılında burslu olarak okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Başta İş ve Miras Hukuku olmak üzere, Aile Hukuku,Tüketici Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında çalışmalarına devam etmiştir.

Akabinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yine burslu olarak Özel Hukuk ana bilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamış 2014 yılında “Taşınmaz mülkiyetinin devrinde miras bırakanın muvazaası” konulu tezini başarıyla savunarak hukukta yüksek lisans derecesini elde etmiştir. 

Av.Manolya Balaban Evirgen yoğun olarak iş ve aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmekte, özellikle işveren vekilliği ve iş hukuku alanındaki çalışmalarında uzman olup yoğun bir şekilde iş hukuku uygulamasında çalışmaktadır. İstanbul Barosu CMK ve Adli Yardım servisinde kayıtlı bulunan Av. Manolya Balaban Evirgen şiddet mağduru kadın ve suça sürüklenen çocuklar ile ilgili mesleki faaliyetlerini ayrıca icra etmektedir.  

2018 yılından beri aktif olarak Arabuluculuk ve İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk faaliyeti yürütmektedir. Yine aynı zamanda Ceza Hukukunda uzlaştırmacılık, iş hukuku ile aile ve miras hukukundan kaynaklanan nitelikli hesaplamalar konusunda bilirkişilik faaliyetlerini yerine getirmektedir. Av. Manolya Balaban Evirgen ileri derecede İngilizce bilmektedir.

 

Yol Tarifi